Viittomakielitulkkaus

Viittomakielentulkki kääntää kaiken tilanteessa käydyn keskustelun suomalaiselle viittomakielelle ja viitotun keskustelun puhutulle suomelle.